جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچشم چرون


عهدیه

وقتی بامنی حواستو جمع کن
کم کن به دلم کن با اشاره ها پردگی کم کن کم کن به دلم کن
یار چشم چرون نمیخوام من نمی خوام نه نمیخوام
یار نامهربون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام
یاری که باشه دل او نپیش اون اون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام
من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم
من باباشو باباشو باباشو باباشو در میارم
من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم
من باباشو باباشو باباشو باباشودر میارم
بیا بامن دلتو یک دل کن
اگه عشقم رو میخوای حوسله کن
از تو من یه قلب مهربون میخوام
واسه ی دلم یه هم زبون میخوام
میخوام که یارم باشی
صبر قرارم باشی
فقط ماله من باشی
عمری کنارم باشی
یار چشم چرون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام
یار نامهربون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام
یاری که باشه یاری که باشه دل اون پیش اون اون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام
من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم
من باباشو باباشو باباشو باباشو در میارم در میارم
من چشاشو چشاشو چشاشوچشاشودر میارم
من باباشو باباشو باباشو باباشودر میارم
وقتی بامنی حواستو جمع کن کم کن به دلم کن
با اشاره ها پردگی کم کن کم کن به دلم کن
یار چشم چرون نمی خوام من نمی خوام نه نمیخوام
یار نامهربون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام
یاری که باشه دل اون پیش اون اون نمی خوام من نمی خوام نه نمی خوام
من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم
من باباشو باباشو باباشو باباشو در میارم
من چشاشو چشاشو چشاشو چشاشو در میارم
من باباشو باباشو باباشو باباشو در میارم