جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچشم بلوطی رنگ


ستار
الهه

وقتی که جای تو وقتی که جای تو خالی باشه تو خونه
دیگه از غم تو گریه میخواد بمونه
بیا باز دوباره بیا باز دوباره مثل گذشته هامون
واسه هم بخونیم شعرهای عاشقونه
بیا به من امید بده با حرفهای قشنگت
یه لحظه یادم نمیره چشم بلوطی رنگت
بیا به من امید بده با حرفهای قشنگت
یه لحظه یادم نمیره چشم بلوطی رنگت