جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچشمهای تو


خواننده: عباس قادری

ستاره های چشم تو شمردنی نیست بیشماره
به کسی به کسی غیر تودل سپردنی نیست
آخه دل فقط تورو دارهتورو دارهتورو داره
عطر تن تو عطر گلهای یاس
لبهای تو شکوفه های گیلاسرفتن هوش و حواس
خط میکشه رو شیشه ی دل من
برق نگاه تو مثل یه الماسچشمی که رنگ دریاست
باغ منو بهشتم معنی سرنوشتم
تو دفتر دل خود اسم تورو نوشتم
اول هر ترانماسم تورو نوشتم
چشمای تو چشمه ی قهر و نازه
لبهای تو یه گل نیمه باز
خبر داری به جای دل تو سینم
یه شیطون کوچیک حیله بازه
چشمای تو چشمه ی قهر و نازه
لبهای تو یه گل نیمه باز
خبر داری به جای دل تو سینم
یه شیطون کوچیک حیله بازه
باغ منو بهشتم معنی سرنوشتم
تو دفتر دل خود اسم تورو نوشتم
اول هر ترانماسم تورو نوشتم
من از همه عاشقو عاشق ترم
ناز تورو به جون و دل میخرم
تو زندگی عزیز من می خوام باشه سایه ی تو بر سرم
کار من عاشق شدنهبی تو بسر نبردنه
روزی هزار بار نه یه باربه خاطر تو مردنه
باغ منو بهشتم معنی سرنوشتم
تو دفتر دل خود اسم تورو نوشتم
اول هر ترانماسم تورو نوشتم