جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچشمان سیاه


داریوش

دوتا چشم سیاه داری
دوتا موی رها داری
دوتا چشم سیاه داری
دوتا موی رها داری