جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچراغا را خاموش کن


رضا صادقی

چراغارو خاموش کن، هوا هوای درده
دوست ندارم ببینی، چشمی که گریه کرده
چراغارو خاموش کن، سرگرم گریه باشم
میخوام به روم نیارم، باید ازت جدا شم
فکر نبودن تو، دنیامو میسوزونه
چراغارو خاموش کن، چشم و چراغه خونه
یه خورده آرومم کن، نشون نده که سردی
حالا وقته دروغه، بگو که بر میگردی، بگو که برمیگردی
از شرم اشکای من، رفتی چرا یه گوشه
ازم خجالت نکش، چراغا که خاموشه
اگه دلت هنوزم، باهام یکم رفیقه
یه خورده دیرتر برو، فقط یه چند دقیقه
فکر نبودن تو، دنیامو میسوزونه
چراغارو خاموش کن، چشم و چراغه خونه
یه خورده آرومم کن، نشون نده که سردی
حالا وقته دروغه، بگو که بر میگردی، بگو که برمیگردی
فکر نبودن تو، دنیامو میسوزونه
یه خورده آرومم کن، نشون نده که سردی
حالا وقته دروغه، بگو که بر میگردی، بگو که برمیگردی ...