جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیک نوید


ترانه سرا: کامران دلان
اندی

برای دیدن تو زندگیمو سر می کنم
هر چی دلت می خواد بگو حرفتو باور می کنم
سنگ صبور تو منم پر از وفا وسادگی
بگو که از دل دل تو به من نگی به کی بگی
تو برام پیک نویدی تو مثه صبح سفیدی
دل دیوونه ام دست توست
توفرشته امیدی تو از آسمون رسیدی
شیشه عمر من دست توست
توی سختیهای من فقط تویی که با منی
تو یه پیکی که برام حرفای تازه میزنی
عاشق زارت منم گوهر شب تابم تویی
کسی که به یاد اون یه شب نمی خوابم تویی
براش چه بی تابم تویی
الهی اون روز نیاد که قلبت از سنگ بشه
حرفات دروغ دلت پر از ریا ونیرنگ بشه
آخه این دل نازکه می شکنه مثله شیشه
اگه یک روز بشکنه دیگه آروم نمیشه.....