جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیچک


سیاوش قمیشی

حالا دیگه تورو داشتن خیاله
دل اسیرآرزوهای محاله
غبار پشت شیشه میگه رفتی
ولی هنوز دلم باور نداره

حالا راه تو دوره دل من چه صبوره
کاش که بودی و می دیدیزندگیم چه سوت و کوره
آسمون از غم دوری دیگه روز و شب می باره
حالا تو ذهن خیابون من و تنها جا می ذاره
خاطره مثل یک پیچک می پیچه رو تن خستم
دیگه حرفی که ندارم دل به خلوت تو بستم