جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیمان شکسته


داریوش

نبسته پیمان گسسته ای تودل غمگینم شکسنه ای تو
ز بی وفایی چه ها بدیدم ز عشق رویت چه ها کشیدم
مهرت به قلب من نشسته چشمم ز راهت گشته خسته
جوانی من گسسته آخر دل غمگینم شکسته آخر
بهار عشقم سامان نداره فغان قلبم پایان نداره
اکنون که رفتی قلبم شکستی روزم سیاهه قلبم پر آهه
درد دل من درمان نداره زی عشق رویت سامان نداره
جوانی من گسسته آخر دل غمگینم شکسته آخر