جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیش درآمد 7


مرضیه

[این اختر شب سوز
بر بام زمانه
در کوچه ی نجوا
این یاد شبانه
این آتش پیدا
هر پر به زمانه
این شعله ی پنهان
هر خانه به خانه]
[صد لانه به لانه
صد لانه به لانه
صد لانه به لانه
صد لانه به لانه]
از هر چه که ویرانی
یا هر چه که آبادی
در بستر یک تاریخ
این ارتش آزادی