جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیشکش


رضا صادقی

نمیدونم چی رو دارم که به پیش کشت بیارم
طاقت دوری ندارم
اگه باشم اگه پاشم اگه هیچ نداشته باشم
اگه کوهم اگه دردم چشمه ی آب میپاشم
هر جا من بودم تو بودی بله گاه هر سجودی
ساده وپر عشق وعاشق تلخی و شیرینی بودی
هر جا من بودم تو بودی بله گاه هر سجودی
ساده وپر عشق وعاشق تلخی و شیرینی بودی
باز دل از خاطره ی تو دل شیرینی آب
زندگی تازه میده نه بیشتر از چشمه ی آب
تو برام چراغ راهی توی اوج بی پناهی
اولین وآخرینی تو شبام کورهی راهی
غیر جونم چی رو دارم که به پیش کشت
بیاااااااااااااااااااااااااااااااااارم
بیاااااااااااااااااااااااااااااااااارم