جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیشونی


ترانه سرا: هما میرافشار
شهره

پیشونی آی پیشونی
منو کجا تو میشونی
پیشونی آی پیشونی
منو کجا تو میشونی
توی یک کاخ گلستون
یا توی کلبه ای ویرون
بگو روت چی نوشته
چی حکم سرنوشته
توی یک باغ گلستون
یا توی کلبه ای ویرون
بگو روت چی نوشته
چی حکم سرنوشته
کاخ مرمر نمیخوام
تاج و زیور نمیخوام
من یه همزبون میخوام
من یه سایه بون میخوام
سایه بونی که یه عمر
سر پناه من باشه
شونه ی عاشقی که
تکیه گاه من باشه
پیشونی آی پیشونی
منو کجا تو میشونی
پیشونی آی پیشونی
منو کجا تو میشونی
توی یک کاخ گلستون
یا توی کلبه ای ویرون
بگو روت چی نوشته
چی حکم سرنوشته
وقتی پای عاشقی میون میاد
وقتی حرف دل به زبون میاد
همنفس باشی با نفسی
حتی اگر کنج قفسی
آسمون برات آبی میشه
شبات همه مهتابی میشه
آشیونه رو یه دنیا میبینی
شبنمو یه دریا میبینی
پیشونی آی پیشونی
منو کجا تو میشونی
پیشونی آی پیشونی
منو کجا تو میشونی
توی یک کاخ گلستون
یا توی کلبه ای ویرون
بگو روت چی نوشته
چی حکم سرنوشته
توی یک کاخ گلستون
یا توی کلبه ای ویرون
بگو روت چی نوشته
چی حکم سرنوشته