جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیراهن قرمزی_1


مهدی مقدم

پیرهن قرمزی قلبت تو قلبم خونه کرده
پیرن قرمزی چشمات منو دیوونه کرده
میام هر جا تو باشی میرقصم که تو پاشی
با خوشرنگی لبهات گل خنده بپاشی
مهتابی و من غرق نگاتم مثل سایه به دنبال چشاتم
هرجا که تو باشی عاشقونه قربونی چشمای سیاتم
پیرهن قرمزی من عاشق چشماتم
شیطونی نکن من که خاطرخواتم
تو که عاشقی همرنگ دلم باش
امشب گل خوشرنگ دلم باش
امشب گل خوشرنگ دلم باش
پیرهن قرمزی قلبت تو قلبم خونه کرده
پیرهن قرمزی چشمات منو دیوونه کرده
میام هر جا تو باشی میرقصم که تو پاشی
با خوشرنگی لبهات گل خنده بپاشی
مهتابی و من غرق نگاتم مثل سایه به دنبال چشاتم
هرجا که تو باشی عاشقونه قربونی چشمای سیاتم
پیرهن قرمزی قلبت تو قلبم خونه کرده
پیرهن قرمزی چشمات منو دیوونه کرده
میام هر جا تو باشی میرقصم که تو پاشی
با خوشرنگی لبهات گل خنده بپاشی
مهتابی و من غرق نگاتم مثل سایه به دنبال چشاتم
هرجا که تو باشی عاشقونه قربونی چشمای سیاتم
پیرهن قرمزی من عاشق چشماتم
شیطونی نکن من که خاطرخواتم
تو که عاشقی همرنگ دلم باش
امشب گل خوشرنگ دلم باش
امشب گل خوشرنگ دلم باش
پیرهن قرمزی قلبت تو قلبم خونه کرده
پیرن قرمزی چشمات منو دیوونه کرده
میام هر جا تو باشی میرقصم که تو پاشی
با خوشرنگی لبهات گل خنده بپاشی
مهتابی و من غرق نگاتم مثل سایه به دنبال چشاتم
هرجا که تو باشی عاشقونه قربونی چشمای سیاتم