جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیدا کن مرا


بابک رهنما

پیدا کن مرا ، شاید آشنا باشم با تو ، پیدا کن مرا
آشنا کن مرا با قلب مهربونت ، بیدار کن مرا
پیدا کن مرا ، شاید آشنا باشم با تو ، پیدا کن مرا
بیدار کن مرا تو این شب رویایی ، بیدار کن مرا
تو این شب رویایی ، هلاک با تو بودن
بیا با من یکی شو ، اولین و آخرینم
می خوام از تو بخونم ، می خوام با تو بمنوم
بیا قلبمو احساس کن
تو این شب رویایی هلاک با تو بودن
بیا با من یکی شو ، اولین و آخرینم
می خوام از تو بخونم ، می خوام با تو بمنوم
بیا قلبمو احساس کن
پیدا کن مرا ، شاید آشنا باشم با تو ، پیدا کن مرا
آشنا کن مرا با قلب مهربونت ، بیدار کن مرا
پیدا کن مرا ، شاید آشنا باشم با تو ، پیدا کن مرا
بیدار کن مرا تو این شب رویایی ، بیدار کن مرا
تو این شب رویایی ، هلاک با تو بودن
بیا با من یکی شو ، اولین و آخرینم
می خوام از تو بخونم ، می خوام با تو بمنوم
بیا قلبمو احساس کن