جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



پونه ها


الهه

پونه ها پونه ها آی پونه های لب جوی
پونه ها پونه ها آی پونه های لب جوی
می دونید که انتظار چه دردیه
تنهایی تو بهار چه دردیه
سفر چه کار سختیه
دوری از یار و دیار چه دردیه چه دردیه
پونه ها پونه ها آی پونه های لب جوی آی پونه های لب جوی
********************
می دونید که چشم من یک چشمه خون پونه ها
می دونید که سینه ام دشت جنون پونه ها
می دونید که یار من نامهربونه پونه ها
پونه ها پونه ها آی پونه های لب جوی پونه های لب جوی
********************
می دونید که چشم من یک چشمه خون پونه ها
می دونید که سینه ام دشت جنون پونه ها
می دونید که یار من نامهربونه پونه ها
پونه ها پونه ها آی پونه های لب جوی آی پونه های لب جوی
پونه ها پونه ها پونه ها پونه ها پونه ها پونه ها