جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپنجره ای به باغ گل


حمیرا

بهار که زیبا میشه
لاله و گل وا میشه
وقتی که خنده روی
لب تو پیدا می شه
چشمای من به دیدنت
غرق تماشا می شه
پنجره ای به باغ گل
رو به دلم وا می شه
خونه ی غم ها می شه
دلم که تنها می شه
تا تو ز ره می رسی
چه شور و غوغا می شه
چشمای من به دیدنت
محو تماشا می شه
پنجره ای به باغ گل
رو به دلم وا می شه
به محبتی بده فریبم، فریبم، فریبم
که تو شهرعاشقی غریبم، غریبم، غریبم
منم و دلی ز غم پریشون، پریشون، پریشون
بیا که یه روز میشی پشیمون، پشیمون، پشیمون
چشمای من به دیدنت
محو تماشا می شه
پنجره ای به باغ گل
رو به دلم وا می شه
دلم به سینه ز غمت نغمه بپا می کنه
نی شکسته هوس ساز و نوا می کنه
نوای بلبل چمن رو غرق صفا می کنه
صدای پایت دلمو غرق صفا می کنه
چشمای من به دیدنت
غرق تماشا می شه
پنجره ای به باغ گل
رو به دلم وا می شه
بهار که زیبا میشه
لاله و گل وا میشه
وقتی که خنده روی
لب تو پیدا می شه
چشمای من به دیدنت
محو تماشا می شه
پنجره ای به باغ گل
رو به دلم وا می شه
چشمای من به دیدنت
محو تماشا می شه
پنجره ای به باغ گل
رو به دلم وا می شه
چشمای من به دیدنت
محو تماشا می شه
پنجره ای به باغ گل
رو به دلم وا می شه