جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپله پله


خواننده: حمیرا

پلّه پلّه تا ملاقات خدا می روم
بی تحمّل سوی عرش کبریا می روم

از برکت نور عشق
ببین تا کجا، تا کجا ، تا کجا می‌روم

باد صبا که می‌شود هر نفسش مشک‌فشان
حکایت از عشق کند
آورد از دوست نشان

عطر گلستان و چمن
پر شده در خیال من
مستی عارفانه‌ای ست
قصه‌ی شور و حال من

پله پله تا ملاقات خدا می روم
بی تحمل سوی عرش کبریا می روم

از برکت نور عشق
ببین تا کجا، تا کجا ، تا کجا می‌روم

صفای نیمه‌شبان عالمی دگر دارد
سکوت مطلق شب رازها به بر دارد

صفای نیمه‌شبان عالمی دگر دارد
سکوت مطلق شب رازها به بر دارد

دلم ز خلوت شب دل نمی‌کند ، زیرا
دعای نیمه‌شبان بیشتر اثر دارد

پلّه پلّه تا ملاقات خدا می روم
بی تحمّل سوی عرش کبریا می روم

از برکت نور عشق
ببین تا کجا، تا کجا ، تا کجا می‌روم
کجا می روم