جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپشیمون


ویگن

یه زمونی واسه من خدا بودی
از بدیها اون زمون جدا بودی
یه زمون برای افسانه عشق
واسه من اول و انتها بودی
یه زمون دستای تو پل رسیدنو میساخت
ذره ذرة دلم معنی عشقو میشناخت
یه زمون دار و ندارم تو بودی
از تو تنها انتظارم تو بودی
دیگه نیستی اونی که واسش می مردم یه روزی
پشیمونم که چرا دل بتو دادم یه روزی
دیگه نیستی اونی که واسش می مردم یه روزی
پشیمونم که چرا دل بتو دادم یه روزی
تو مث یه موج ساحل، من تو رو دریا میدیدم
تو یه کلبة محقر، من تو رو دنیا می دیدم
با نگاهی توی چشمات دنیا از چشمم می افتاد
شاید این گناه من بود تورو اشتباه می دیدم
اگه اون روز توی چشمات رقص نیرنگو می دیدم
اگه آوای دروغو توی حرفات می شنیدم
شاید هرگز بتی از تو نمی ساختم
شاید هرگز من ساده دلو آسون نمیباختم
دیگه نیستی اونی که واسش می مردم یه روزی
پشیمونم که چرا دل به تو دادم یه روزی
دیگه نیستی اونی که واسش می مردم یه روزی
پشیمونم که چرا دل به تو دادم یه روزی