جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپشیمون


منوچهر سخائی

اینجا اوجا رو گشتم
پائین و بالا رو گشتم

به هر جائی بگی رفتم
تموم دنیا رو گشتم

یكی مثل تو رو پیدا نكردم
حالا دارم پشیمون بر میگردم
یكی مثل تو رو پیدا نكردم
حالا دارم پشیمون بر میگردم

به صف دیدم قشنگارو
همه رنگ و وارنگارو
دیدم تموم خوبای
توی شهر فرنگارو

یكی مثل تو رو پیدا نكردم
حالا دارم پشیمون بر میگردم
یكی مثل تو رو پیدا نكردم
حالا دارم پشیمون بر میگردم

خیالم راحته كه از تو بهتر
تو هیچ جای زمین پیدا نمیشه

نظر تنگا میگن از تو قشنگتر
بازم پیدا میشه اما نمیشه

یكی مثل تو رو پیدا نكردم
حالا دارم پشیمون بر میگردم
یكی مثل تو رو پیدا نكردم
حالا دارم پشیمون بر میگردم