جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپری دریایی


خواننده: عباس قادری

تو همونی که همیشه دلم از خدا می خواست
به تو می گم همه حرفام و همیشه رک و راست
تو برام قشنگ تر از هر غزل و ترانه ای
تو رو داشتن واسه من نشونی از لطف خداست
دنیا برام با تو قشنگهبی تو برام زندون تنگه
سرو بلنده قد و بالات چشمات مثه شهره فرنگه
تو برام تو زندگی قشنگ ترین رویایی
پیش تو کم میاره ماه با این زیبایی
همه دنیا میدونن بخاطر عشق تو
دل به دریا زده ام ای پری دریایی
دنیا برام با تو قشنگهبی تو برام زندون تنگه
سرو بلنده قد و بالات چشمات مثه شهره فرنگه
توقبله و محراب امیدی
پایان شبیصبح سپیدی
در مهربونی تو بی نظیری
با حجب و حیا و سر بزیری
تو برام تو زندگی قشنگ ترین رویایی
پیش تو کم میاره ماه با این زیبایی
همه دنیا میدونن بخاطر عشق تو
دل به دریا زده ام ای پری دریایی
دنیا برام با تو قشنگهبی تو برام زندون تنگه
سرو بلنده قد و بالات چشمات مثه شهره فرنگه