جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپروانه من


فریدون فروغی

خواهم تو شوی، محبوب دلم
چون نرگس من، دیوانه ی من
روید رخ من، سویت ره من
هستی چو بهشت، کاشانه ی من
پروانه من، پروانه من
بی تو چه کنم، مستانه من

آوای تو شد، هم نغمه من
ای لاله من، بردی دل من
پروانه من، پروانه من
بی تو چه کنم، مستانه من

آوای تو شد، هم نغمه من
ای لاله من، بردی دل من

پروانه من از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-11-12 22:46:47