جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپرنده عشق


خواننده: عباس قادری

پرنده‌ی عشق دل من میون سینه اسیره
میخواد از این قفس رها شه توعالم تو پر بگیره
تو که نیستی این پرنده شوق پروازو نداره
تو سکوت غم نشسته شور آوازو نداره
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه
میدونستی میدونستی که دلم طاقت دوری تو نداره
میدونستی میدونستی رفتن تو چی به روز من میاره
چرا رفتی کجا رفتی نمیدونم بی تو از کجا بخونم
میدونستی میدونستی بی تو اینجا که نمیتونم بمونم
چرا رفتی کجا رفتی نمیتونم بی تو از کجا بخونم
میدونستی میدونستی بی تو اینجا که نمیتونم بمونم
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه
پرنده‌ی عشق دل من میون سینه اسیره
میخواد از این قفس رها شه توعالم تو پر بگیره
تو که نیستی این پرنده شوق پروازو نداره
تو سکوت غم نشسته شور آوازو نداره
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه
میدونستی میدونستی که دلم طاقت دوری تو نداره
میدونستی میدونستی رفتن تو چی به روز من میاره
چرا رفتی کجا رفتی نمیدونم بی تو از کجا بخونم
می دونستی میدونستی بی تو اینجانمیتونم که بمونم
چرا رفتی کجا رفتی نمیدونم بی تو از کجا بخونم
میدونستی میدونستی بی تو اینجا که نمیتونم بمونم
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه
غمت سنگینه رو قلبم همیشه خیالت از سرم بیرون نمیشه