جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپایان سفر


ویگن

از شهر تو دگر نروم
دیگر بی تو سفر نروم
باشد کوی تو خانه من
زین کاشانه بدر نروم

هرجا گذرم هر سو نگرم
در ره جستجوی توام
هر جا که بود سیر و سفرم
بینم آخر در کوی توام

من در انتظار تو
در شهر و دیار تو
گم کرده ام جوانی ام را
در آرزوی رویت
سیه مکن چو مویت
پایان زندگانی ام را

از شهر تو دگر نروم
دیگر بی تو سفر نروم
باشد کوی تو خانه من
زین کاشانه بدر نروم

من نمی خواهم ، نمی خواهم که بی تو
اختران آسمانها را ببینم
من نمی خواهم ، نمی خواهم که هرگز
بی تو ای گل بوستان ها را ببینم

هرجا گذرم هر سو نگرم
در ره جستجوی توام
هر جا که بود سیر و سفرم
بینم آخر در کوی توام

من در انتظار تو
در شهر و دیار تو
گم کرده ام جوانی ام را
در آرزوی رویت
سیه مکن چو مویت
پایان زندگانی ام را

از شهر تو دگر نروم
دیگر بی تو سفر نروم
باشد کوی تو خانه من
زین کاشانه بدر... نروم