جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپائیز


آهنگساز: فریبرز لاچینی
خواننده: پری زنگنه

نگو از گل - نگو از یخ ... که در پاییزم
نگاهم کن ... نگاهم کن ... چه درد انگیزم
با من نه گل ، نه آواز ... نه آسمان ، نه پرواز
گل مرده ی آوار برگم ... پاییزی ام ، هم فصل مرگم
اگر در شب ، اگر در باد اگر در اشک می رویم
کدامین گل ؟ کدامین باغ ؟ من از پاییز می گویم
اگر مهرم ، اگر خورشید اگر هم بغض باران
همه عشقم همه بخشش از اینجا تا بهاران