جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپائیز


ترانه سرا: همایون هوشیارنژاد
منصور

باورم بود فصل پاییز
فصل پژمردن برگه
فصل لرزیدن جنگل
زیر رگبار تگرگه
باورم هرگز نمیشد
با چنین حال و هوایی
بشکفه باغ محبت
در نگاه آشنایی
باورم بود فصل پاییز
فصل سر سختیه درده
اوسمه گلای عاشق
اما پژمرده و زرده
باورم هرگز نمیشد
با چنین بغض صدایی
شب تاریکم بگیره
از نگاهت روشنایی
مث پاییز شدم زرد نشدم
مث آتیش شدم سرد نشدم
مث پاییز شدم زرد نشدم
مث آتیش شدم سرد نشدم
نمیخوام از خودم
بیشتر از این کم بشم
نمیخوام بشکنم
تا پیش تو خم بشم
نمیخوام از خودم
بیشتر از این کم بشم
نمیخوام بشکنم
تا پیش تو خم بشم
مث پاییز شدم زرد نشدم
مث آتیش شد سرد نشدم
منیکه با قصه همدرد نشدم
رام اون چشمای عاشق کش تو
که من و از تو جدا کرد نشدم
رام اون چشمای عاشق کش تو
که من و از تو جدا کرد نشدم
مث پاییز شدم زرد نشدم
مث آتیش شدم سرد نشدم
مث پاییز شدم زرد نشدم
مث آتیش شدم سرد نشدم