جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپائیز چشمام


محسن چاوشی

چشمام خیسه
گریه بارونه
برگریزونه چسمام چه قدر غمگین و تاریکه
هروز پاییزه
هر هفته پاییزه
هرماه پاییزه
هرسال پاییزه
چشمام پاییزه
پاییزه چشمام