جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقف پرنده ها


شادمهر عقیلی

آی آدمای مهربون
واجبه که کمک کنین
فکری برای بستن
زخمای شاپرک کنین
واجبه که جلا بدین
آبی آسمونی رو
وقف پرنده ها کنین
دونه ی مهربونی رو
دونه ی مهربونی رو
پیکر ناز نسترن
بستر سبزه و چمن
حیف که فرسوده بشه
حیف که فرسوده بشه
آب زلال چشمه ها
بارون رحمت خدا
حیف گل آلوده بشه
حیف گل آلوده بشه
پاکی های دنیا رو آلودین
این جور اگه بگذره نابودین
آی آدما با ندونم کاریتون
زندگی رو کشتین و خوشنودین
زندگی رو کشتین و خوشنودین
کو کجا رفت آسمون آبیمون
کو کجا رفت برکه ی مرغابیمون
چرا باید بمیرن از تشنگی
ماهی های کوچیک سرخابیمون
چرا باید بمیرن از تشنگی
ماهی های کوچیک سرخابیمون
ماهی های کوچیک سرخابیمون
دشت اگه صحرا بشه
قاصدکی نمی مونه
قصه زندگی رو باز
چکاوکی نمی خونه
دشت اگه صحرا بشه
قاصدکی نمی مونه
قصه زندگی رو باز
چکاوکی نمی خونه
چکاوکی نمی خونه