جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقتی نیستی


خواننده: پویا

وقتی نیستی من هوای خوندنم نیست
چون پرستوهای تنها شوق پرواز تو پرم نیست
وقتی نیستی من هوای خوندنم نیست
آخه بی تو دیگه شعری رو لبم نیست
با تو ای مونس شبهام
همره و همدم فردام
با تو ای طلوع فردا
یادگار خوب و بدهام
با تو من عاشقترینم
با تو هم صداترینم
بی تو من غمگین و تنهام
بی صدا همچون نفسهام
وقتی نیستی من هوای خوندنم نیست
برا خوندن زیر بارون دیگه عشقی به سرم نیست
ای تو آغاز ای تو پرواز
نغمه پرشور هر ساز
ای تو انگیزه هر شعر
غزل و سرود و آواز
با تو من عاشقترینم
با تو هم صداترینم
بی تو من غمگین و تنهام
توی دشت غم اسیرم
وقتی نیستی من هوای خوندنم نیست
چون پرستوهای تنها شوق پرواز تو پرم نیست