جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقتی می خندی


ترانه سرا: محمد علی شیرازی
گوگوش

شادی جان منی وقتی داری می خندی
شاخه یاسمنی وقتی داری می خندی
هه هه ، هو هو
ای که لب تازه تر از غنچه لاله داری
غنچه رو وا می کنی وقتی می خندی
گر چه همتا نداری مثل گل بهاری
راستی غوغا می کنی وقتی می خندی
وقتی لبت آویزه خنده می بنده
بر روی من چهره این دنیا می خنده
تو رو بخدا ای زیبای من
بیا که بخنده لبهای من
بخند و بخندون
دنیای من
شادی جان منی وقتی داری می خندی
شاخه یاسمنی وقتی داری می خندی
ای که لب تازه تر از غنچه لاله داری
غنچه رو وا می کنی وقتی می خندی
وقتی لبت آویزه خنده می بنده
بر روی من چهره این دنیا می خنده
تو رو بخدا ای زیبای من
بیا که بخنده لبهای من
بخند و بخندون
دنیای من
هه هه ، هو هو
هه هه ، هو هو