جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقتی به مستی می رسم


ابی

وقتی به مستی می رسم
وقتی خراب می میشم
وقتی تو کوچه های شب
دلتنگیمو خط می کشم
وقتی چراغ برقا رو با
یه چوب کبریت می شکنم
وقتی تو کوچه های شب
حافظو نعره می زنم
ماه پا به پام میاد که من
باهاش برم به آسمون
زمین پاهامو می گیره
می بردم کشون کشون
کوچه ها سایه ی منو
نشون میدن به هم دیگه
از وسط شب یه نئون
چشمک زنون به من میگه
ستاره دوس داشتنی نیست
وقتی زمینو میشه داشت
وقتی میشه به دست تو
زمینو تا همیشه داشت
ستاره دوس داشتنی نیست
وقتی زمینو میشه داشت
وقتی میشه به دست تو
زمینو تا همیشه داشت
زمینو تا همیشه داشت