جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقتی اون اومد


ناهید

من نمیگم که اون چه بی وفا بود
وقتی که بود برام مثل خدا بود
خودم می خواستم کهه که براش بمیرم
تازه بشم دوباره جون بگیرم

خیال نکردم که بره میمیرم
از این و اون سراغشو می گیرم
وقتی که رفت همه چی واسم تموم شد
روزای آفتابی برام غروب شد

وقتی اومد دوباره
قلب منو نشون کرد
باز من عاشق دلو
بد جوری نصف جون کرد
وقتی اومد دوباره
قلب منو نشون کرد
باز من عاشق دلو
بد جوری نصف جون کرد

همش می گفتم دیگه که خیلی دیره
تا عمر دارم غم تو دلم اسیره
وقتی اومد خزون عمر تموم شد
بهار من دوباره گل بارون شد
از روزی که عهد دلم رو بستم
میدونه که عمریه به پاش نشستم
قسم به اون خدا که می پرستم
میدونه فداشم تا که زنده هستم
وقتی اومد دوباره
قلب منو نشون کرد
باز من عاشق دلو
بد جوری نصف جون کرد
وقتی اومد دوباره
قلب منو نشون کرد
باز من عاشق دلو
بد جوری نصف جون کرد

همش می گفتم دیگه که خیلی دیره
تا عمر دارم غم تو دلم اسیره
وقتی اومد خزون عمر تموم شد
بهار من دوباره گل بارون شد
از روزی که عهد دلم رو بستم
میدونه که عمریه به پاش نشستم
قسم به اون خدا که می پرستم
میدونه فداشم تا که زنده هستم
وقتی اومد دوباره
قلب منو نشون کرد
باز من عاشق دلو
بد جوری نصف جون کرد
وقتی اومد دوباره
قلب منو نشون کرد
باز من عاشق دلو
بد جوری نصف جون کرد
وقتی اومد دوباره
قلب منو نشون کرد
باز من عاشق دلو
بد جوری نصف جون کرد