جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوای وای


حمیرا

اگه بدونم به رقیبم دل خود باختی وای وای
بین منو قلب خودت فاصله انداختی وای وای
اگه بدونم که دوومی نداره خواستنت
با این همه ساده دلی باز منو نشناختی
وای وای وای
خونه ی دل را با صفا ساختن سهم تو
سینه سپر کردن و جون باختن سهم من
سهم من سهم من
توشه ی مهربونی اندوختن سهم تو
به پای تو نشستن و سوختن سهم من
سهم من سهم من
به حرمت لحظه ی میعادمون
کلام عشقو واسه من تازه کن
داد بزن عاشقم آی عاشقم
از عاشقیت شهرو پر آوازه کن
خونه ی دل را با صفا ساختن سهم تو
سینه سپر کردن و جون باختن سهم من
سهم من سهم من
توشه ی مهربونی اندوختن سهم تو
به پای تو نشستن و سوختن سهم من
سهم من سهم من
اگه بدونم به رقیبم دل خود باختی وای وای
بین منو قلب خودت فاصله انداختی وای وای
اگه بدونم که دوومی نداره خواستنت
با این همه ساده دلی باز منو نشناختی
وای وای وای