جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوارث


ترانه سرا: اردلان سرفراز
ستار

همه ما وارثیم وارث عذاب عشق
سهم اون کس بیشتره که میشه خراب عشق
سوختن و فریاد زدن اینه رمز و راز عشق
وقت از خود مردنه لحظه آغاز عشق
واسه این صدای نی موندنی ترین شده
که به لطف زخم عشق حنجرش خونی شده
همه ما وارثیم وارث عذاب عشق
سهم اون کس بیشتره که میشه خراب عشق

سهم من گلوی زخمیه منه
یه صدا واسه همیشه موندنه
کوله باره سهم من رو شونمه
کوله باری که پر از شکستنه
گرمی می عشق و تکرار می کنه
ناله نی عشق و فریاد می زنه
گرییه مستی و زجه های نی
همه جوهره تمامه شعرای منه
همه ما وارثیم وارث عذاب عشق
سهم اون کس بیشتره که شده خراب عشق

قیمتی ترین عذاب درد عشق
غم ناب و شعره ناب درد عشق
نطفه همه غزل های عزیز
جوشش روحه شراب درد عشق
ذات هرقطره قیمتیه اشک
سهم این دل خراب درد عشق
زندگی کتاب شعره لحظه هاست
بهترین شعر کتاب درد عشق
همه ما وارثیم وارث عذاب عشق
سهم اون کس بیشتره که شده خراب عشق