جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههوای عشق


ستار

هوا هوای گفتنه
وقت ترانه خوندنه
تار زن پیر خونگی
شب ته خواب ساز میزنه
میگه شبا خواب می بینم
مرده دیگه زوزه گرگ
ساعت گل صداش میاد
از دل میدون بزرگ
میگه کنار اطلسی
پای گل لاله عباسی
صبا داره ساز میزنه
قمر می خونه راس راسی
رنگین کمون پل می زنه
از سر پل تا توپخونه
فشفشه ها بد می کشند
اتیش بازی چه اسونه
جنوبی ها شمالی ها
تا گود زنبورک خونه
اینهمه دست تو به تو
به طاق نصرت میمونه
هوا هوای گفتنه
وقت ترانه خوندنه
تار زن پیر خونگی
شب ته خواب ساز میزنه
میگه شبا خواب می بینم
مرده دیگه زوزه گرگ
ساعت گل صداش میاد
از دل میدون بزرگ
میگه کنار اطلسی
پای گل لاله عباسی
صبا داره ساز میزنه
قمر می خونه راس راسی
رنگین کمون پل می زنه
از سر پل تا توپخونه
فشفشه ها بد می کشند
اتیش بازی چه اسونه
جنوبی ها شمالی ها
تا گود زنبورک خونه
اینهمه دست تو به تو
به طاق نصرت میمونه
هوا هوای گفتنه
هوای زخمه زدنه
فصل رفاقت تو با
دستای تنهای منه
حرمت ساز و نشکنیم
از زیر خاک تار و در ار
جوری بزن تا بمونه
بغض همه به یادگار
بزن بزن که وقتشه
ساعت گل شاهدشه
اخر هر قصه بد
دیوه تنوره می کشه
شیشه عمر غول شب
اما چه ساده میشکنه
وقتی که بشکن بشکنه
یار زیر اواز میزنه
بزن بزن شیشه عمرش رو بزن
به سنگ خشم سوگواران وطن
هوا هوای گفتنه
وقت ترانه خوندنه
تار زن پیر خونگی
شب ته خواب ساز میزنه
میگه شبا خواب می بینم
مرده دیگه زوزه گرگ
ساعت گل صداش میاد
از دل میدون بزرگ