جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههنوزم که هنوزه


فائزه

دلم میگه دوباره برمی گردی
میای توبه کنی از اونچه کردی
اگه پر بکشی به آسمون ها
به هر جا که بری باز برمی گردی
هنوزم که هنوزه دل جوونه
برای زندگی داره بهونه
بیا ای آرزوی رفته بر باد
دل سرگشته ام شد بی نشونه
شدم دیوونه ات ای داد بیداد
شدم دیوونه ات ای داد بیداد
ز عشق و عاشقی فریاد فریاد
ز عشق و عاشقی فریاد فریاد
ای دل غافل من باز که قرار نداری
ای دل غافل من باز که قرار نداری
عاشق شدی دوباره راه فرار نداری
راه فرار نداری
دل پی سراب رفته
دنبال جواب رفته
دنبال جواب رفته
طفلی خبر نداره
انگاری به خواب رفته
طفلی خبر نداره
انگاری به خواب رفته
الهی عشق ما دوتا نمیره
آزاد بشه هر دلی که اسیره
تا نشدم پشیمون و نرفتم
بیا بیا که فردا خیلی دیره
بیا بیا که فردا خیلی دیره
خوش به حال اون کسی که یار و غمخواری داره
تو دل پر آرزو نشونه از یاری داره
خوش به حال اون کسی که یار و غمخواری داره
تو دل پر آرزو نشونه از یاری داره
کاشکی میشد می تونستم همه دنیا رو تو دستام بیارم
هرچی دارم ندارم به زیر پاهات بذارم
هرچی دارم ندارم به زیر پاهات بذارم
ای دل غافل من باز که قرار نداری
ای دل غافل من باز که قرار نداری
عاشق شدی دوباره راه فرار نداری
راه فرار نداری
دل پی سراب رفته
دنبال جواب رفته
دنبال جواب رفته
طفلی خبر نداره
انگاری به خواب رفته
طفلی خبر نداره
انگاری به خواب رفته