جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههم وطن


خواننده: رضا صادقی
خواننده: مهدی سپهر

{مهدی سپهر}
من و تو هم خونیم ، بچه ایرونیم ، خاک ما خونه ماست ، عاشقش می مونیم
{رضا صادقی}
وطن خاطره ها ، وطن نذر و دعا ، خاک دل دادگی و داغ دلبستگی ها
{محسن فرحی}
یاد مردونگی هاش ، همه لوطی گریاش ، خون دل ها خوردیم ، سر عاشق کشی هاش
{فرزاد فرزین}
هموطن هرجا که باشی ، خاک تو خاک منه ...