جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههم نفس


شهره

ای نفسم
همنفسم
ای تو همه کار و کسم
تویی کلید قفسم
بگو به تو کی می رسم
دوست دارم دیوونه وار
نذار منو به انتظار
هر جا باشی تو رو می خوام
اگه نیای خود میام
یادم میاد شب چشمات
بارونی از ستاره بود
نوازش دستای تو
زندگی دوباره بود
نذار که اون ستاره ها
بیان پایین از اون بالا
هر جا باشی تو رو می خوام
اگه نیای خودم میام
حتی اگه میون ما
هزار هزار دشت خدا
حتی اگه که قصه ها
فاصله شد میون ما
فاصله رو بر می دارم
دنیا رو سر می ذارم
تو رو می خوام
تو رو می خوام
اگه نیای خودم میام