جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههم آواز


عهدیه

هی پره پروازم با تو هم آوازم
تویی تو این دنیا مهرم هر رازم
من به تو مینازم، رازونیازم تویی
نغمه سازم تویی، سوزوگدازم تویی
موندنی تر از همه بمون که بازم تویی

من عاشق این سادگیم والا، من از ته دل اینو میگم والا
از مهربونیت خوبیاتو بازم کم گفتم اگه هر چی بگم والا

قشنگترین ترانه ای برای من، تو دارویی به درد بی دوای من
دلبستگیم تویی تو دنیا امید من به امروز و به فردا
مبادا بشکنی یه روز دلم رو
دلبستگیم تویی تو دنیا امید من به امروز و به فردا
مبادا بشکنی یه روز دلم رو

من عاشق این سادگیم والا، من از ته دل اینو میگم والا
از مهربونیت خوبیاتو بازم کم گفتم اگه هر چی بگم والا

هی پره پروازم با تو هم آوازم
تویی تو این دنیا مهرم هر رازم
من به تو مینازم، رازونیازم تویی
نغمه سازم تویی، سوزوگدازم تویی
موندنی تر از همه بمون که بازم تویی

من عاشق این سادگیم والا، من از ته دل اینو میگم والا
از مهربونیت خوبیاتو بازم کم گفتم اگه هر چی بگم والا

قشنگترین ترانه ای برای من، تو دارویی به درد بی دوای من
دلبستگیم تویی تو دنیا امید من به امروز و به فردا
مبادا بشکنی یه روز دلم رو

من عاشق این سادگیم والا، من از ته دل اینو میگم والا
از مهربونیت خوبیاتو بازم کم گفتم اگه هر چی بگم والا