جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



همه عشق


ترانه سرا: کورش انگالی
شاهرخ

همهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه
تو پر از حرف رسیدن ،خسته از سفر منم
زده این هجرت مسموم ،داغ نفرین به تنم
همهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه
سر عاقلت سلامت ،ای تنت جنگل پاک
تن عاشقت پر از شوق ،ای همه عشق به خاک
من کویری شوره زارم ،تو یه باغ اطلسی
من می پوسم توی لاکم ،تو برو که میرسی
همهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه
این همه حرف قشنگ ،توشهء سفر بکن
با ستاره هاو بارون مدتی رو سر بکن
خبر رسیدنت رو باد یه روزی میاره
روی دست افشونی من
آسمون گل میباره آسمون گل میباره
همهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه
همهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه