جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمسفری نیست


ترانه سرا: همایون هوشیارنژاد
منصور

تا همسفری نیست
مرا بال و پری نیست
زین خانه اندوه
هوای گذری نیست
تا همسفری نیست
مرا بال و پری نیست
زین خانه اندوه
هوای گذری نیست
دل خسته دراین راه
نهم سویی و همراه
شد همسفر من
در سینه فقط آه
شد همسفر من
در سینه فقط ها

غریبونه شکستم
من اینجا تک و تنها
دل خسته ترینم در
این گوشه ی دنیا
ای بی خبر از عشق
نداری خبر از من
روزی تو میایی
نمانده اثر از من
روزی تو میایی
نمانده اثر از من
این لحظه رو بشناس
که فصل بودن ماست
با دست من وتو
طلوع صبح فرداست
این لحظه رو بشناس
که آواره ی دردم
با من بگو ازعشق
نگو بر نمی گردم
ای بی خبر از عشق
نداری خبر از من
روزی تو میایی
نمانده اثر از من
روزی تو میایی
نمانده اثر از من

تا همسفری نیست
مرا بال و پری نیست
زین خانه اندوه
هوای گذری نیست
ای بی خبر از عشق
نداری خبر از من
روزی تو میایی
نمانده اثر از من
روزی تو میایی
نمانده اثر از من
روزی تو میایی
نمانده اثر از من
روزی تو میایی
نمانده اثر از من