جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمسرم


حسن شماعی زاده

آبی عقیق عشق
تازه تازه گوهرم
نور چشم نازنینم
تک نگین تاج سرم
یک هوا از تو برام
از نفس عیسی سره
قدر تو اگه ندونم
خوبه از دنیا برم
مرمرچشمای تو
زده رو دست آسمون
ما با هم ستاره داریم
زیر سقف خونمون
واسه هم زاده شدیم
انگار از آغاز بقا
انگار از بودن با هم
پرگرفته جونمون
همسرم همسرم
جاده زندگی کوتاست
کوتاه اما زیباست
راهی که زیره پای ماست
ازتو با هم شدن
قشنگترین هدیه هاست
کبوترم یادت باشه
که راه عشق
از همه جاده ها جداست
همسرم همسرم
تو پشت مرز خاطرم
تک نگین گوهرم
تو فکر تو شناورم
تا جایی که هردم
من از خودم بی خبرم
همنفسم همه کسم
تا آخرم قد خدا
دوستت دارم