جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمزبون


پویا

اون که حرفای قشنگش توی قلبم لونه کرده
آسمون لحظه هامو چه پر از ستاره کرده
اونکه ساده و صمیمی راز چشماش راز عشقه
کلبه خاکی عشقش زیر اسمون عشقه
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
کفتر بی ابو دونم راه خونه نمیدونم
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
کفتر بی ابو دونم راه خونه نمیدونم
بیتو اینجا پر درده روزگار سنگینو سرده
لحظه هاش چه سوتو کوره کوچه هاش چه بی عبوره
اما باتو رنگارنگه اسمونش شاه رنگه
همه جا بوی بهاره وای چقدر دنیا قشنگه
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
کفتر بی ابو دونم راه خونه نمیدونم
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
کفتر بی ابو دونم راه خونه نمیدونم
واسه چی تنها بمونم منکه اینو خوب میدونم
دل اون با من یه رنگه اینو از چشاش میخونم
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
کفتر بی ابو دونم راه خونه نمیدونم
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
کفتر بی ابو دونم راه خونه نمیدونم
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
کفتر بی ابو دونم راه خونه نمیدونم
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
کفتر بی ابو دونم راه خونه نمیدونم
تویی تو
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
یاد تو جاری تو خونم اسم تو ورد زبونم
تویی تو ای همزبونم تو نباشی من جنونم
یاد تو جاری تو خونم اسم تو ورد زبونم
لا لا لا لا لالالالالا
لا لا لا لا لالالالالا