جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمزاد


ترانه سرا: فرهنگ قاسمی
ستار

اون مث فرصت دیدن واسه چشمای بستم
مث یه جاده خلوت پیش این پاهای خستم
مث خونه توی رگ هام هوس خنده به لب هام
اون مث وسوسه عشق توی بیداری و رویام
روز و شب با من اون مثل یه همزاد
با لب بسته من مث فریاد
گاهی ابره واسه بارون واسه اهو مث صحرا
گاهی اروم مث برکه گاهی سرکش مث دریا
گاهی من گریزون از اون گاهی اون گریزون از من
روز و شب با من اون مثل یه همزاد
با لب بسته من مث فریاد
اون مث فکر رهایی یا مث شور یه اواز
اون مث عشق یه فریاد یا مث شوق یه پرواز
توی بال هر پرنده توی خشم موج دریا
تو غرور سبز جنگل توی رعد اسمونها
روز و شب با من اون مثل یه همزاد
با لب بسته من مث فریاد