جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمدلی


رضا صادقی
ناصر عبداللهی

فصلی بخون از زندگی
شور دگر پایندگی
در قبله گاه همدلی
سجده به مولا بندگی
فصلی بخون از زندگی
شور دگر پایندگی
در قبله گاه همدلی
سجده به مولا بندگی
سجده به مولا بندگی