جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههمدلی


خواننده: رضا صادقی
خواننده: ناصر عبداللهی

فصلی بخون از زندگی
شور دگر پایندگی
در قبله گاه همدلی
سجده به مولا بندگی
فصلی بخون از زندگی
شور دگر پایندگی
در قبله گاه همدلی
سجده به مولا بندگی
سجده به مولا بندگی