جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههلاکتم


مرتضی

تو که می دونی هلاکتم ، عاشق سینه چاکتم
تو که می دونی هلاکتم ، عاشق سینه چاکتم
دلم می خواد اسم تو رو داد بزنم
عشق تو رو تو کوچه فریاد بزنم
دلم می خواد عروس این خونه ام بشی
دلم می خواد شمع شبستونم بشی
تو که می دونی اسیرم ، عشق تو کرده پیرم
تو که می دونی می میرم اگه برنگردی پیشم
تو که می دونی هلاکم ، عاشق سینه چاکم
پیش دو تا چشای مستت ، ذره ای مثل خاکم
تو که می دونی هلاکتم ، عاشق سینه چاکتم
تو که می دونی هلاکتم ، عاشق سینه چاکتم
دلم می خواد اسم تو رو داد بزنم
عشق تو رو تو کوچه فریاد بزنم
دلم می خواد عروس این خونه ام بشی
دلم می خواد شمع شبستونم بشی
اما نمی دونی چه قدر دیوونتم ، دیوونه ی نگاه عاشقونتم
اما نمی دونی چه قدر دیوونتم ، دیوونه ی نگاه عاشقونتم
نمی دونی که چه قدر دوست دارم ، بی تو حال و هوای خوندن ندارم
نمی دونی که چه قدر دوست دارم ، بی تو حال و هوای خوندن ندارم
دلم می خواد اسم تو رو داد بزنم
عشق تو رو تو کوچه فریاد بزنم
دلم می خواد عروس این خونه ام بشی
دلم می خواد شمع شبستونم بشی
دلم می خواد اسم تو رو داد بزنم
عشق تو رو تو کوچه فریاد بزنم
دلم می خواد عروس این خونه ام بشی
دلم می خواد شمع شبستونم بشی