جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههستی


محسن چاوشی

به خدا همیشه از خدا میخوام
لحظه ی جداییمون سر نرسه
تا همیشه پا به پای هم باشیم
اما این کوچه به آخر نرسه
نگو تا ابد باید تنها باشم
آرزوهای منوازم نگیر
من میخوام با تو باشم با خود تو
عشق من عشقمو دست کم نگیر
عشقمو دست کم نگیر
اینهمه شادابی یه روزی حروم میشه
کوچه هم تموم نشه
عمرمون تموم میشه
تا ابد با من باش
همه ی هستی من
هستیمو ازم نگیر
حرف رفتنو نزن
اینهمه شادابی یه روزی حروم میشه
کوچه هم تموم نشه
عمرمون تموم میشه
تا ابد با من باش
همه ی هستی من
هستیمو ازم نگیر
حرف رفتنو نزن