جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههزار ستاره


پویا

عاقبت با دستای پر با یه کوله بار ترانه
اومدی دوباره پیشم اومدی چه بی بهانه
میدونستی میدونستی تو رو میخوامت هنوزم
میدونستی که یه دنیا حرفای ناگفته دارم
اومدی تا وقت گریه سر رو شونه هات بذارم
با تو نه که تک ستاره که 1000 ستاره دارم
تو بمونتا مثل خورشید پاتو اسمون بذارم
با تو نه که تک ستاره که 1000 ستاره دارم
تو بمونتا مثل خورشید پاتو اسمون بذارم
خسته از تکرار روزم خسته از تکرار شبهام
اما تکرار نوازش ناز انگشتاتو میخوام
ناز انگشتاتو میخوام
عاقبت با دستای پر با یه کوله بار ترانه
اومدی دوباره پیشم اومدی چه بی بهانه
با تو نه که تک ستاره که 1000 ستاره دارم
تو بمونتا مثل خورشید پاتو اسمون بذارم
با تو نه که تک ستاره که 1000 ستاره دارم
تو بمونتا مثل خورشید پاتو اسمون بذارم
با تو نه که تک ستاره که 1000 ستاره دارم
تو بمونتا مثل خورشید پاتو اسمون بذارم
با تو نه که تک ستاره که 1000 ستاره دارم
تو بمونتا مثل خورشید پاتو اسمون بذارم