جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگو نگو


شاهرخ

نگو نگو دیره دیره دیره
نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن
نگو نگو نمیشه نمیشه نمیشه
نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن
از خاطرم نمیره با تو به عشق رسیدن
از باغ سرخ لبهات چه بوسه های چیدم
تو باور من بودی که یاور من شودی
مثل گل زینتی تاج سر من شدی
نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن
نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن
نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن
نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن
من تو رو دوستت دارم اندازه تموم دنیا
من فقط تو رو می خوام توی بیداری تو رویام
جزدلم چیزی ندارم پیشکش چشات بزارم
سر سپرده تو هستم توی تنها یادگارم
نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن
نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن
نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن
نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن
من تو رو دوستت دارم اندازه تموم دنیا
من فقط تو رو می خوام توی بیداری تو رویام
جزدلم چیزی ندارم پیشکش چشات بزارم
سر سپرده تو هستم توی تنها یادگارم
نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن
نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن
نگو نگو دیره واسه دوباره عاشق شدن
نگو نگو نمیشه مثل لیلی و مجنون بودن