جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنور محبت


خواننده: عباس قادری

دل من باور نداره که تو برگشتی دوباره
بمونی بازم کنارم بکنی دردم و چاره
دل من باور نداره که تو برگشتی دوباره
بمونی بازم کنارم بکنی دردم و چاره
بزار توی عمق چشمات ببینم نور محبت
بزار پاک کنم با اشکام از رخت غبار غربت
می تونیم بازم دوباره بسازیم خونه تو ابرا
بگیم از شوق رسیدن بگیم از شادی فردا
دل من باور نداره که تو برگشتی دوباره
بمونی بازم کنارم بکنی دردم و چاره
دل من باور نداره که تو برگشتی دوباره
بمونی بازم کنارم بکنی دردم و چاره
نقش لبخندی که مونده روی لبهات
داره از گذشته هابرام نشونی
حالت نجیب چشمای قشنگت
می زنه فریاد که آره تو همونی
این روزا مثه گذشته ها میره
غنچه های گل دوباره وا میشه
اونکه آب و میون ما گل میکرد
میون دشت و صفا رسوا میشه
مشت بستش پیش رومون وا میشه
مشت بستش پیش رومون باز میشه
نقش لبخندی که مونده روی لبهات
داره از گذشته هابرام نشونی
حالت نجیب چشمای قشنگت
می زنه فریاد که آره تو همونی
این روزا مثه گذشته ها میره
غنچه های گل دوباره وا میشه
اونکه آب و میون ما گل میکرد
میون دشت و صفا رسوا میشه
مشت بستش پیش رومون وا میشه
مشت بستش پیش رومون باز میشه