جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنه ساده نیست


مانی رهنما

بگو بمونم یا برم
که خیلی وقته گم شدم
منم مثه تو این روزا
کلافم از دست خودم
آرزوهام حروم شدن
تو قهر این دقیقه ها
آرامشی بهم نده
فقط به بدرقه م بیا
نه ساده نیست این که برم
نمیشه از تو بگذرم
نمیشه خاطره هامو
به خاک گریه بسپرم
دست تو نیست اما نذار
که گم بشم توو این غبار
راهی برای دلخوشیم
سر روی شونه هام بذار
بگو بمونم یا برم
از سایه های غم نترس
از این که پر پر می زنم
از ینکه جون میدم نترس