جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهننه بارون


مهرداد

دخترای خورشید خانوم
توی حیاط تاب میخورن
از لب کاسه گل
یواشکی آب میخورن
بوسه میدن به لباشون
پسرای شوخ باد
لپاشون لاله زده
خدا کنه بارون نیاد
بارون نیاد
ننه بارون دخترای آفتابو فلک نکن
ابرای سیاهتو رو سرشون الک نکن
راه بده مشدی بهار غنچه سیبو باز کنه
پسر نسیم خانوم شکوفه ها رو ناز کنه
خدا کنه بارون نیاد
خدا کنه بارون نیاد
اینقدر این قناریهای
عاشقو تو لک نبر
کفترای خونه رو
دنبال بادبادک نبر
دخترای گل خورشید
یه روزی قهر میکنن
غربتی های شبو
وارث این شهر میکنن
بچه غد انار
گرچه یه گوله آتیشه
اگه بارون نبره
تو این حیاط قد میکشه
بذار گرمای زمین
بمونه چند روز پیش ما
رگ و ریشه حیاط
یخ زده از بغض هوا
خدا کنه بارون نیاد
خدا کنه بارون نیاد
ننه بارون دخترای آفتابو فلک نکن
ابرای سیاهتو رو سرشون الک نکن
راه بده مشدی بهار غنچه سیبو باز کنه
پسر نسیم خانوم شکوفه ها رو ناز کنه
خدا کنه بارون نیاد
خدا کنه بارون نیاد
خدا کنه بارون نیاد
خدا کنه بارون نیاد
خدا کنه بارون نیاد
خدا کنه بارون نیاد